borsa neden düşüyor

Borsa Neden Düşüyor? *2024

Borsa platformu hisse senedi, tahvil, emtia ve diğer finansal araçların alım-satımının yatırımcılar tarafından rahat bir şekilde gerçekleştirildiği bir yerdir. Borsaların düşmesi ya da yükselmesi ekonomik faktörler, politik olaylar ve şirketlerin performansları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Borsanın düşmesi, yatırımcıların para kaybetmesine neden olabilirken borsanın yükselmesi yatırımcıların para kazanmasına yardımcı olmaktadır. Aşağıda maddeler halinde borsanın düşmesine neden olan faktörler listelenmiştir.

 • Ekonomik Veriler

Borsanın düşmesinin en yaygın nedenlerinden biri olan faktörler arasında ülkenin ekonomik verilerindeki olumsuzluklar gelmektedir. Bu maddeyi daha iyi bir şekilde örnek vererek açıklamak çok doğru olacaktır. Örneğin; zaman zaman yaşanan işsizlik oranlarının artması, enflasyonun yükselmesi ve gayri safi yurtiçi hasılanın düşmesi gibi faktörler borsa endekslerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

 • Faiz Oranları

Faiz oranları, borsa performansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcılar alternatif yatırım araçlarına yönelmektedirler. Yatırımcıların başka yatırım araçlarına yönelmesi durumunda, hisse senedi fiyatları düşebilir ve borsa endeksleri üzerinde düşüşler yaşanabilmektedir.

 • Şirketin Yayınlamış Olduğu Bilançoları

Şirketlerin mali durumları, borsa performansını da doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Şirketlerin karlılığı, büyüme potansiyeli ve gelecek projeksiyonları, hisse senedi fiyatlarının yönünü belirlemektedir. Şirketlerin yayınlamış olduğu olumsuz bir şirket bilançosu, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini azaltabilir ve borsada düşüşler yaşanabilir.

 • Seçimler ve Siyasi Belirsizlik

Seçim dönemleri ve siyasi belirsizlikler de borsa endekslerinin düşmesine neden olabilir. Siyasi belirsizlikler ve hükümet krizleri, yatırımcıların endişe duymasına ve borsadan çekilmesine neden olabilmektedir. Seçimler öncesinde yapılan açıklamalar ve seçim sonuçları, borsaların dalgalanmasına neden olabilir. Bundan dolayı seçim zamanında veya siyası belirsizliklerin olduğu dönemlerde borsada olan dalgalanmalar oldukça normal karşılanmaktadır.

 • Küresel Ekonomik Krizler

Borsaların düşmesine küresel ekonomik krizler de yol açmaktadır. 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz, birçok borsanın tarihi düşükler yaşamasına neden olmuştur. Dünya üzerinde zaman azman oluşan bu tür krizlerde, yatırımcılar genel olarak güvenli liman varlıklarına yönelirler ve borsa bu durumlarda düşüş yaşayabilir.

 • Teknik Faktörler

Borsanın düşmesine neden olan bir diğer faktör ise teknik faktörlerdir. Teknik analiz, fiyat hareketleri ve hacim gibi verileri inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin eder. Teknik analiz, yatırımcıların hisse senetlerine olan güvenini etkileyebilir ve borsa da düşüş yaşanabilir.

 • Gereksiz Yere Artan Fiyatlar

Borsa düşüşlerinin arasında yer alan başka bir enteresan düşüş sebebi ise fiyatların aşırı bir şekilde şişmesidir. Fiyat balonları, belirli bir sektörde veya hisse senedinde fiyatların hızla yükselmesine neden olan aşırı spekülasyondur. Piyasada oluşan bu balonlar genel olarak patlar ve borsa bu sebepten dolayı düşüş yaşayabilir. Bundan dolayı borsada alacağınız hisse senetlerini iyi bir şekilde araştırmanız gerekmektedir ve eğer hisse senedi mantığa uygunsa satın almalısınız.

 • Yatırımcıların Psikolojisi

Borsa da yatırımcı psikolojisi de borsanın düşmesinde neden olabilmektedir. Yatırımcıların duyguları, hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir ve borsa endekslerini düşürebilir. Örneğin; yatırımcılar paniğe kapıldıkları zaman hisse senetlerini hızla satmaya başlayabilirler ve borsa da ani düşüşler yaşanabilir. Günümüzde veya geçmiş zamanda bu tür olaylar zaman zaman gerçekleşmiş olduğundan borsa da böyle bir durumun olacağı göz ardı edilmemesi gerekir.

Borsa Hisseleri Neden Düşüyor?

Borsa hisselerinin düşmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Aşağıda borsa hisselerinin neden düştüğünü maddeler halinde listelenmiştir. Listede yer alan maddeleri detaylı bir şekilde inceledikten sonra borsa hisselerinin neden düştüğü hakkında bir fikre sahip olabilirsiniz.

 • Ekonomik Göstergelerin Düşük Olması

Bir ülkedeki ekonomik göstergeler, borsa hisselerinin yönünü belirlemektedir. Ekonomik göstergeler içerisinde yer alan enflasyon, işsizlik oranları ve faiz oranları düşükse borsa hisseleri yükselmektedir fakat bu göstergeler yüksekse borsa hisseleri düşer.

 • Şirket Performansının Zayıf Olması

Şirket performansı, hisse senetlerinin fiyatını etkileyen önemli bir faktördür. Eğer bir şirketin gelirleri, karlılığı ve büyümesi zayıf ise hisse senetlerinde düşüş yaşanabilir. Yatırımcılar, şirketin performansına ilişkin endişelerini hisselerin düşmesiyle ifade edebilirler.

 • Şirket Yönetimindeki Sorunlar

Bir şirketin yönetimindeki sorunlar, yatırımcıların güvenini sarsabilir ve hisse senetlerinin düşmesine neden olabilir. Örneğin; şirket yönetiminde yer alan kişiler için olumsuz haberlerin çıkması hisse senetlerinin düşmesine yol açabilmektedir.

 • Yatırımcıların Paniklemesi

Yatırımcıların psikolojik durumu, hisse senetlerinin değerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Yatırımcılar panik yaparak veya kaygılı hissederek hisse senetlerini satabilirler. Yaşanan bu durumda, hisse senetleri fiyatları düşer ve bu panik durumu diğer yatırımcıların da aynı şekilde davranmasına neden olabilir.

En Popüler:  Borsa Nasıl Oynanır? *2024

borsa neden düşüyor

Borsa Neye Göre Düşer Çıkar?

Borsalar, bir ülkenin ekonomisindeki değişimleri yansıtan finansal piyasalardır. Borsanın düşmesi veya yükselmesi birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu faktörler arasında makroekonomik göstergeler, şirketlerin performansı, siyasi belirsizlikler, piyasa trendleri, faiz oranları ve yatırımcı davranışları gibi unsurlar yer yer almaktadır. Saymış olduğumuz bu faktörlerden veya bu faktörlere benzer olan faktörlerden herhangi birindeki bir değişiklik borsanın düşmesine veya yükselmesine neden olmaktadır.

Borsa Çöküşü Nasıl Olur?

Borsa çöküşünü kısaca açıklamak gerekirse kokmuş olan satıcılar piyasanın çökmesine neden olmaktadır. Kimsenin beklemediği bir zamanda gerçekleşen ekonomik bir olay, kriz paniği veya felaketler borsanın çöküşünü tetikleyen etkenler arasında yer almaktadır. Borsa da meydana gelen çöküşler genel olarak boğa piyasasının sonunda meydana gelmektedir. Bunu daha iyi bir şekilde açıklamak gerekirse yani irrasyonel bir coşkunun çektiği zamanlarda borsanın çöküşü meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu aşamada fiyatlar, kazançlarıyla ölçülen şirketlerin gerçek değerlerinin çok üzerine çıkmaktadır. Borsaların nihai çöküşüne katkı sağlayan faktörler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Panik Satışı: Borsalarda ani düşüşler yaşanması ya da ekonomik belirsizliklerin artması yatırımcıların panikleyerek ellerindeki hisse senetlerini satmalarına sebep olabilir. Bu durumda hisse senetlerinin değeri düşer ve piyasa dalgalanmaları artar. Yatırımcıların panik satışları, borsaların ani çöküşüne katkıda bulunabilir.
 • Ekonomik Politikalar: Ekonomik politikaların borsaları etkilemesi mümkündür. Özellikle faiz oranlarının değiştirilmesi, para arzının artırılması ya da azaltılması, vergi düzenlemeleri ve benzeri ekonomik politika kararları borsalardaki hisse senetleri ve tahvillerin fiyatlarını doğrudan etkiler.
 • Siyasi Gelişmeler: Siyasi gelişmeler, ülkeler arasındaki ticaret savaşları, doğal afetler, terör saldırıları, askeri harekatlar ve benzeri olaylar borsalardaki hisse senetleri ve tahvillerin değerlerini etkileyebilir. Özellikle siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların hisse senetlerinden çıkması borsaların çöküşüne neden olabilmektedir.

Borsanın çökmesine sebep olabilecek bazı faktörler yukarıda maddeler halinde listelenmiştir. Borsanın çöküşü ile birlikte meydana gelebilecek bazı etkiler yer almaktadır. Aşağıda borsa çöküşünün etkileri maddeler halinde listelenmiştir.

 • Para kayıpları hızlı bir şekilde yükselir.
 • Yatırımcılar ciddi zararlar yaşayabilirler.
 • İşsizlik oranında artış görülebilir.
 • Bankalardan bazıları iflas etme durumu ile karşı karşıya kalabilir.
 • Emlak piyasasında kayıplar yaşanabilir.

Borsada yaşanan çökmeler ayı piyasasında resesyona yol açabilmektedir. Hisse senetleri genel olarak şirketlerin işletmelerini yönetmesini sağlamak için ve işletmelerin büyümesini sağlamak amacıyla kullanılan önemli bir nakit kaynağıdır. Hisse senetlerinin fiyatları büyük bir oranda düşerse şirketlerin büyümesi de büyük bir oranda yavaşlayabilir. Üretim sağlayamayan firmalar en son olarak ise ayakta kalabilmek ve harcamalarından kısmak için işçi çıkarmaya kadar gidebilirler. İşçiler işten çıkarıldıkça harcamalar da büyük bir oranda azalır ve talep de düşmeler meydana gelir. Talebin düşmesi de daha az gelir anlamına gelmektedir. İşçilerin işten çıkarılması ve talep düşüşü hızlı bir şekilde devam ettiği sürece ekonomi daralmaya başlayacaktır ve bu olay resesyon oluşmasına neden olmaktadır. Tarihsel olarak baktığımızda ise borsa çöküşlerinin Büyük Buhran gibi büyük ekonomik kriz ve resesyondan önce meydana geldiğini görmekteyiz.

Borsa Kapanırsa Ne Olur?

Borsaya ilgi duyan ve borsada işlem yapan birçok kişi borsa kapanırsa ne olur sorunun cevabını oldukça merak etmektedir. Borsanın kapanması genel olarak ciddi bir ekonomik krizin belirtisi olarak algılanmaktadır. Borsanın kapanması ile birlikte piyasada borsaya yatırım yapan veya borsaya ilgi duyan birçok kişide büyük bir endişe yaratması oldukça normaldir. Borsanın kapanması borsada işlem yapan birçok insanın borsadaki yatırımlarının ne olacağı konusunda endişelenmesine neden olmaktadır. Bu gibi birçok etkenden dolayı borsanın kapanması birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmektedir. Borsanın kapanması, ülkenin ekonomik istikrarını doğrudan etkilemektedir. Yaşanılan bu durumda hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım araçlarının işlem gördüğü bir platform olan borsa, geçici olarak veya kalıcı olarak kapatılabilir. Borsanın kapanması, birçok yatırımcı için kaygı verici bir durumdur. Fakat borsanın kapanması, yatırımcıların borsada yaptığı yatırımları kaybetmeleri anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların, borsanın kapandığı gün işlem yapamayacakları açıktır ancak hisse senetleri ve diğer yatırım araçları, borsanın kapandığı süre boyunca değer kaybetmez. Zaman zaman yaşanabilecek bu durum finansal panik ve endişeye yol açar fakat yatırımcıların doğru adımlar atması durumunda bu durumun üstesinden gelinebilir.

En Popüler:  NATEN Bedelsiz Sermaye Arttırımına Gidiyor !
Borsa Neden Düştü Son Dakika

Borsa; hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve opsiyonların işlem gördüğü bir finansal piyasadır. Borsada işlem gören yatırım araçlarına dair fiyatlar, arz ve talep faktörleri doğrultusunda belirlenir. Yapılan bu işlemler nedeniyle borsanın değeri, piyasanın genel beklentilerine ve ekonomik göstergelere göre değişkenlik gösterebilir. Son dakika haber platformlarında sık sık duyduğumuz “Borsa neden düştü?” sorusu, birçok yatırımcının ve piyasa takipçisinin dikkatini çekmektedir. Borsa düşüşleri, yatırımcıların büyük bir kısmının kayıplar yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle borsanın neden düştüğünü anlamak yatırımcıların gelecekteki hamleleri konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Aşağıda borsa neden düştü sorusunun cevabına bazı örnek maddeler verilmiştir. Aşağıdaki maddeler okuyarak veya borsa neden düştü Son Dakika platformunu ziyaret ederek borsanın düşüşü hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

 • Ekonomik Durgunluk

Borsanın düşmesinin en büyük sebepleri arasında ekonomik durgunluk gelmektedir. Ekonomik durgunluk dönemlerinde insanlar genel olarak para harcamayı kısarlar ve işletmeler üretimlerini azaltırlar. Yaşanılan bu durumda şirketlerin gelirleri azalır. Yatırımcılar ise hisselerine olan güvenlerini büyük bir oranda kaybederler. Zaman zaman yaşanılan ekonomik durgunluk durumda piyasa değerleri düşer ve borsa endeksleri de buna bağlı olarak düşüş gösterir.

 • Faiz Oranları

Faiz oranları, borsalar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Faiz oranlarının artması, şirketlerin borçlanma maliyetlerini arttırır ve bu da şirket karlılıklarını büyük bir oranda düşürür. Yatırımcılar da faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte hisse senetlerine olan ilgilerini kaybederler ve borsa bu sebepten dolayı düşüşe geçebilir.

 • Politik Belirsizlik

Politik belirsizlik, borsa endekslerini düşüren diğer bir faktördür. Özellikle seçim dönemlerinde veya ülkeler arasındaki gerginliklerde, piyasalarda belirsizlik hakim olabilir. Yaşanılan bu durumda yatırımcılar, hisselerine olan güvenlerini kaybederler ve borsa endeksleri düşebilir.

 • Uluslararası İlişkiler

Uluslararası ilişkiler, borsalar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle ülkeler arasında yaşanan ticaret savaşları veya bir ülkedeki krizin diğer ülkelere yayılması, piyasalarda dalgalanmalar yaratabilir. Yaşanılan bu durumda yatırımcılar, hisselerine olan güvenlerini kaybederler ve borsa endeksleri düşüş gösterebilir.

 • Şirket Performansı

Borsanın düşüşünde bir diğer faktör de şirket performanslarıdır. Şirketlerin satışları azalır veya karlılıkları düşerse hisse senetleri değer kaybeder ve borsa endeksleri de düşüş gösterir. Bunların yanı sıra bir şirketin yönetimindeki hatalar ve haberlerde borsa düşüşünü etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.

Borsa Bugün Neden Düştü?

Borsa, dünya ekonomisi için önemli bir gösterge olarak kabul edilir ve dünya genelinde birçok yatırımcının portföylerinde önemli bir yer tutmaktadır. Borsada düşüş yaşanması durumunda yatırımcıların panik yapması, kayıplar yaşaması ve hatta finansal krizlerin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu unsurlardan dolayı borsa düşüşlerinin nedenlerini anlamak, yatırımcıların gelecekteki adımlarını planlamalarına yardımcı olacaktır. Bugün borsada yaşanan düşüşün nedenleri oldukça çeşitli olabilir. Borsa bugün neden düştü sorusunun cevabını aşağıdaki faktörleri göz önüne alarak anlamlandırabilirsiniz.

 • Siyasi Gelişmeler
 • Ekonomik Faktörler
 • Şirket Performansları
 • Politik Belirsizlik
 • Ekonomik Durgunluk

Borsa En Çok Hangi Aylarda Yükselir?

Borsa genellikle yıl sonunda ve yeni yılın başlangıcında pozitif bir eğilim gösterebilir. Bu dönemde şirketlerin yıllık performans değerlendirmeleri ve gelecek yılın beklentileri göz önünde bulundurulur. Ayrıca, yatırımcılar vergi avantajlarından faydalanmak için yıl sonuna yaklaşırken alım yapabilirler. İkinci çeyrek genellikle şirketlerin çeyreklik raporlarını açıkladığı dönemdir. Eğer bu raporlar beklentileri aşarsa, borsada olumlu bir hareket gözlemlenebilir.

Tatil sezonları, özellikle büyük tatiller, tüketici harcamalarının arttığı dönemlerdir. Bu da perakende şirketlerinin hisselerini olumlu etkileyebilir. Merkez bankalarının faiz oranları ve para politikaları borsa hareketlerini büyük ölçüde etkileyebilir. Düşük faiz oranları genellikle hisse senedi piyasasını olumlu etkilerken, yüksek faiz oranları borsa performansını olumsuz etkileyebilir.

Bazı sektörler, belirli mevsimlerde daha iyi performans gösterir. Örneğin, tarım ürünleriyle ilgili şirketler genellikle hasat mevsimlerinde daha iyi performans gösterebilirler. İşsizlik oranları, büyüme verileri, enflasyon oranları gibi ekonomik göstergeler de borsa hareketlerini etkileyebilir. Olumlu ekonomik veriler genellikle borsada yükselişe neden olur. Borsanın hangi aylarda yükseleceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, yukarıda bahsedilen faktörler borsa hareketlerini etkileyen önemli noktalardır.

 NOT: Bu içerik içerisinde verilen bilgilerden hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.

Ayrıca instagram hesabımdan da takip etmek için linkim: instagram.com/enginerdebil

Engin Erdebil

Engin Erdebil

Finansal piyasalarda 12 yıldan fazla tecrübe ile sizde ailemize katılın. İstikrarlı kazanç stratejileri ile kazanmaya başlayın.

Bana Ulaşın