Borsada Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

Finansal tablo analizi, bir şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde bir şirketin geçmişteki ve şimdiki finansal durumunu inceleyebilir ve gelecekteki performansını tahmin edebilirsiniz. Aşağıda maddeler halinde finansal tablo analizi yaparken dikkate alınması gereken adımlar belirtilmiştir.

 1. Finansal tablo ve diğer ilgili belgeleri toplayın. Bu belgeler arasında; gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu bulunmaktadır.
 2. Bir şirketin finansal durumunu değerlendirmek için finansal rasyoları kullanın. Örneğin; bir şirketin likidite rasyosunu, nakit ve benzeri kısa vadeli varlıklarının toplamı ile kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamının bölümüyle hesaplayabilirsiniz. Böylece, bir şirketin nakit durumunu gösterir ve likidite sorunları olup olmadığını anlayabilirsiniz.
 3. Bir şirketin geçmişteki performansını inceleyin. Bu adım bir şirketin ne kadar iyi bir yatırım olacağını tahmin etmek için önemlidir. Örneğin; bir şirketin gelirleri ve karının geçmişteki trendlerini inceleyebilir ve bu trendlerin gelecekteki performansı tahmin etmeye çalışabilirsiniz.
 4. Rakiplerle karşılaştırma yapın. Aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle karşılaştırma yaparak bir şirketin performansını daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin; bir şirketin kar marjını diğer şirketlerle karşılaştırarak bir şirketin sektörde nasıl bir konumda olduğunu görebilirsiniz.
 5. Gelecekteki beklentilerinizi belirleyin. Finansal tablo analizi sonuçlarınızı kullanarak bir şirketin gelecekteki performansı hakkında bir tahmin yapmaya çalışın.
 6. Önemli finansal göstergeleri inceleyin. Örneğin; bir şirketin net kar marjı, bir şirketin karının toplam satışlarının yüzdesidir ve bir şirketin karlılığını gösterir. Ayrıca, bir şirketin nakit akışı da önemlidir çünkü bu gösterge bir şirketin nakit durumunu gösterir ve bir şirketin likidite sorunları olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.
 7. Pazar koşullarını ve şirketin sektörünü inceleyin. Pazar koşulları ve sektörün genel durumu, bir şirketin gelecekteki performansını etkileyebilir. Örneğin; ekonomik koşulların zor olduğu bir dönemde bir şirketin satışları ve kârı olumsuz etkilenebilir.
 8. Sonuçlarınızı değerlendirin ve bir yatırım kararı verin. Finansal tablo analizi sonucunda elde ettiğiniz bilgileri değerlendirin ve bir yatırım kararı verin. Örneğin; bir şirketin geçmişteki performansı iyi olmasına rağmen pazar koşulları ve sektörün genel durumu olumsuz olduğu için yatırım yapmamaya karar verebilirsiniz.

Finansal Tablo Analizi

Finansal Tablo Analizi Ne Demek?

Finansal tablo analizi, bir şirketin finansal durumunu değerlendirmeye yönelik bir yöntemdir. Bu analiz; bir şirketin bilançosu, kâr/zarar tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal tabloları inceleyerek yapılır. Bu analiz şirketin geçmişteki finansal performansını, mevcut durumunu ve gelecekteki beklentilerini anlamanıza yardımcı olur. Finansal tablo analizi, bir şirketin sağlıklı bir şekilde işlediğini, borçlarının yönetilebildiğini ve kâr etme potansiyeline sahip olduğunu gösterir.

En Popüler:  Borsa İstanbul’da Bugün – Günlük Bülten 1 Nisan

Finansal Analiz Nasıl Yapılır?

Finansal analiz, bir şirketin finansal durumunu ve performansını değerlendirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde, şirketin geçmişteki ve bugünkü finansal durumunu belirleyebilir ve gelecekteki performansını tahmin edebilirsiniz. Finansal analiz, bir şirketin bilançosu, kâr-zarar tablosu ve nakit akışı tablosu gibi finansal raporları inceleyerek yapılır. Ayrıca bir şirketin piyasa değerini, finansal risklerini ve sermaye yapısını da değerlendirir. Finansal analiz sayesinde bir şirketin finansal durumunu ve performansını karşılaştırabilir, işletmeyi yönetme konusunda karar verme sürecine yardımcı olabilirsiniz.

Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Finansal tabloların analizinde kullanılan bazı teknikler aşağıda listelenmiştir.

 1. Oran Analizi: Bir şirketin finansal durumunu ve performansını belirli bir dönem için karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin; net kar marjı oranı, bir şirketin net karının toplam satışlarına oranını gösterir ve bir şirketin ne kadar etkin olduğunu belirler.
 2. Trend Analizi: Bir şirketin finansal göstergelerinin zaman içindeki değişimini inceler. Örneğin; bir şirketin net karının zaman içindeki değişimi, şirketin genel performansının nasıl olduğunu gösterir.
 3. Benzer Şirketlerin Karşılaştırılması: Bir şirketin finansal göstergelerini benzer şirketlerle karşılaştırarak şirketin performansını değerlendirmeye yardımcı olur.
 4. Senaryo Analizi: Bir şirketin gelecekteki finansal durumunu farklı senaryolara göre tahmin etmeyi amaçlar. Örneğin; bir şirketin ekonomik koşullarda nasıl bir performans göstereceğini tahmin edebilirsiniz.
 5. Faaliyetlerin İncelenmesi: Bir şirketin faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü inceleyerek şirketin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 6. Özkaynak Yapısının İncelenmesi: Bir şirketin özkaynak yapısını inceleyerek şirketin finansal dayanıklılığını değerlendirmeye yardımcı olur.
 7. Değer Yaratma Analizi: Bir şirketin yönetimi tarafından yaratılan değerin miktarını ve nasıl yaratıldığını inceleyerek şirketin performansını değerlendirmeye yardımcı olur.
 8. Finansal Risk Analizi: Bir şirketin finansal risklerini belirlemeyi ve bunları yönetmeyi amaçlar. Örneğin; bir şirketin ödeme güçlüğü riskini belirleyebilir ve bu riski azaltmak için önlemler alabilirsiniz.
 9. Yönetim Raporlarının İncelenmesi: Bir şirketin yönetim raporları, şirketin gelecekteki hedeflerini ve stratejilerini belirtir ve bu raporları inceleyerek şirketin gelecekteki performansı hakkında fikir edinebilirsiniz.
En Popüler:  Dolar 32 Lira, Euro 35 Lira Seviyelerinde

Bu teknikler sadece birkaç örnektir ve finansal tabloların analizinde kullanılabilecek birçok teknik vardır. Önemli olan; hangi tekniklerin kullanılacağının, analiz edilmek istenen şirketin ve amaçların belirlenmesine göre seçilmesidir.

Borsada Teknik Analiz Ne Demek?

Teknik analiz, borsada yatırım yaparken fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat trendlerini tahmin etmeye çalışan bir yöntemdir. Bu yöntem, geçmiş fiyat verilerini ve hacim bilgilerini kullanarak grafikler üzerinde çeşitli göstergeler ve modeller oluşturur. Bu göstergeler ve modeller geçmiş fiyat hareketlerinin yönünü, trendlerini ve olası aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini belirlemeye yardımcı olur. Teknik analiz, borsada fiyatların gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olmak için kullanılır ve genellikle diğer yatırım yöntemlerine göre daha kısa vadeli yatırımları hedefler.

Finansal Tablo Analiz Teknikleri Nelerdir?

Oran analizi, şirketin likidite, karlılık, borç ödeme kabiliyeti gibi farklı yönlerini değerlendirmek için kullanılır. Önemli oranlar arasında likidite oranları, borçluluk oranları, karlılık oranları ve dönen varlık devir hızı bulunur. Bu oranlar, finansal tabloların üzerinden elde edilen sayısal verileri karşılaştırarak analiz edilir. Finansal tabloların geçmiş dönemlerine göre karşılaştırılması, şirketin performansındaki eğilimleri belirlemek için önemlidir. Gelir tablosu ve bilanço verileri zaman içinde nasıl değişiyor, hangi kalemler artıyor veya azalıyor, bu analizle görülebilir.

Dikey analizde, bir finansal tablodaki her bir kalem, o tablodaki toplamın yüzdesi olarak ifade edilir. Bu sayede, her bir kalemin toplam içindeki payı ve değişimleri daha iyi anlaşılır. Yatay analizde ise, aynı finansal tablonun farklı dönemler arasındaki değişimleri incelenir. Bu analiz, şirketin hangi alanlarda büyüme sağladığını veya zayıf olduğunu anlamak için kullanılır. Nakit akımı analizi, şirketin nakit girişleri ve çıkışlarını inceleyerek likidite durumunu değerlendirir. Gelir tablosu ve bilanço üzerinden hareket edilerek, gerçekleşen ve gelecekte beklenen nakit hareketleri analiz edilir.

Ayrıca instagram hesabımdan da takip etmek için linkim: instagram.com/enginerdebil

*ÖNEMLİ NOT: Makale içerisinde verilen bilgiler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir!

Engin Erdebil

Engin Erdebil

Finansal piyasalarda 12 yıldan fazla tecrübe ile sizde ailemize katılın. İstikrarlı kazanç stratejileri ile kazanmaya başlayın.

Bana Ulaşın