menkul kıymetler borsası

Menkul Kıymet Nedir?

Menkul kıymet, hisse senedi ve tahvil gibi yatırımcılar arasında alınıp satılabilen finansal araçları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Menkul kıymetler ayrıca ticari kağıt, para piyasası araçları ve opsiyonlar gibi diğer varlıklara da atıfta bulunabilir. Menkul kıymetler piyasaları dünya çapında hükümetler tarafından düzenlenir. Farklı ülkelerdeki menkul kıymetler düzenleyicileri, menkul kıymetler piyasalarını düzenlemeye yönelik farklı yaklaşımlara sahiptir.

Menkul kıymetler, şirketler tarafından hisse satışı veya borçlanma senetleri yoluyla sermaye artırmak için kullanılır. Bunun gerçekleştiği süreç, ilk halka arz olarak bilinir. Bir halka arz üç ana adımı içerir. Bunlar bir izahname yayınlamak, bir fiyat aralığı belirlemek ve bu fiyat aralığında bir borsada hisse veya tahvil satmaktır.  En yaygın menkul kıymet türü, bir şirketin varlıklarının veya kazanç akışının bir kısmının sahipliğini temsil eden bir hisse senedi veya hisse senedi menkul kıymetidir, ancak tahvil veya senet gibi borçlanma senetleri de vardır.

Menkul kıymet, bir şirketteki mülkiyeti veya o şirketin hisselerini satın alarak mülkiyet hakkını temsil eden finansal bir araçtır. En yaygın menkul kıymet türü, bir şirket tarafından ihraç edilen bir hisse senedidir. Bu, hisse sahibine kurumsal konularda oy kullanma ve şirketin kârından temettü alma hakkı verir. Menkul kıymetler, değerlerini dayanak bir varlıktan veya varlık grubundan alan finansal araçlardır. Bu varlıklar arasında hisse senetleri, tahviller, emtialar, para birimleri vb. Menkul kıymet, değeri olan ve yatırımcılar arasında alınıp satılabilen veya alınıp satılabilen ticari bir varlıktır.

Menkul Kıymetler

Menkul kıymetler, fiziksel mallar olan emtiaların aksine, yatırımcılar arasında alınıp satılabilen finansal araçlardır. Menkul kıymetler, hisse senetleri ve tahvilleri içerir, ancak opsiyonlar ve varantlar gibi ürünleri de içerir. Hisse senetlerine ek olarak, borç yükümlülüklerini temsil eden tahviller, hisse senetleri ve diğer yatırımlardan oluşan bir portföyde mülkiyeti temsil eden yatırım fonları ve sahiplerine belirli bir fiyattan bir varlığı alma veya satma hakkı veren opsiyon sözleşmeleri vardır.

Tahviller, şirketler ve hükümetler tarafından para toplamak için kullanılır; yatırım fonları, kaynaklarını bir yatırım yöneticisi tarafından yönetilen tek bir fonda toplayan yatırımcılara aittir. Opsiyon sözleşmeleri, sahiplerine bir varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı verir.

emtia borsaları

Menkul kıymet, alınıp satılabilir bir finansal varlıktır. Bu bağlamda, “varlık” terimi, bir tür mülk veya mali bir değer üzerinde yasal bir hak anlamına gelir. Menkul kıymetler, borsa piyasa aracılığıyla yatırımcılar arasında alınıp satılan finansal araçlardır. Menkul kıymetler halka açık borsalarda sürekli işlem gördüğü için gün boyunca alınıp satılabilirken, hisse senetleri günün belirli saatlerinde işlem görür.

En Popüler:  Bank of America'nın Öne Çıkan Hisseleri (29 Aralık)

Menkul kıymetler, adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri gibi hisse senedi menkul kıymetlerini içerir; devlet tahvilleri ve şirket tahvilleri dahil borçlanma senetleri; ve dönüştürülebilir bağlar gibi melezler. Menkul kıymet, genel olarak bir yatırımdan ziyade yalnızca belirli bir şirket veya varlığın mülkiyetini temsil etmesi bakımından bir yatırımdan ayrılır.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, yatırım bankalarını, yatırım fonlarını, borsaları ve diğer finansal aracıları içeren finansal hizmet sektörüdür. Menkul kıymetler piyasası, yatırımcıların bu menkul kıymetleri birbirlerinden veya ihraççılarından alıp sattıkları menkul kıymetler piyasasıdır. Çoğu ülkede, bir devlet kurumu tarafından düzenlenir.

Halka açık şirketler, halka açık bir borsada hisse senedi ihraç eder. Bu şirketlerin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından belirlenen katı düzenlemelere uyması gerekmektedir. Özel bir şirket, küçük bir grup insana veya şirketin oy paylarının büyük bir yüzdesini kontrol eden bir kişiye aittir. Bu şirketler, bir borsada halka açık olarak işlem görmedikleri için düzenlemelere uymak zorunda değildir.

Sermaye piyasası uzun vadeli yatırımların yapıldığı piyasadır. Hazine bonoları ve tahvilleri gibi devlet tahvillerinin yanı sıra hisse senetleri gibi kurumsal menkul kıymetleri içerir. Sermaye piyasası ayrıca mevduat sertifikaları, ticari senetler, geri alım anlaşmaları (repolar) ve daha pek çok para piyasası aracını içerir.

İst Menkul Kıymetler Borsası

İst menkul kıymetler borsası; kısaca BİST olarak adlandırılmaktadır. 1985 yılı itibariyle oluşturulan İst menkul kıymetler borsası; sermaye piyasası içerisinde faaliyetlerine devam eden Türk ve yabancı kaynaklı olan bankaların ve aracı kurumların çalışmalarını yürüttükleri piyasadır. Saklama ve takas hizmeti sunan bu borsa 5 Nisan 2013 tarihinden sonra Borsa İstanbul adını almıştır. Günümüz itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası; çok sayıda yatırımcıya ev sahipliği yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Bağlı Menkul Kıymetler Nedir

Hisse senetleri dışında yer alan bununla birlikte uzun vali bir şekilde tutulan; yasal zorunluluklardan dolayı alınmakla birlikte paraya dönüştürülme kabiliyetine sahip olmayan menkul kıymetlere bağlı menkul kıymetler denir. Menkul kıymet, hisse senetleri ve tahviller gibi alınıp satılabilen bir yatırımdır. Menkul kıymetler, şirketler ve hükümetler tarafından faaliyetlerini finanse etmek için ihraç edilir.

Menkul Kıymet Örnekleri

Menkul kıymetler, hisse senetleri ve tahvillerle sınırlı değildir. Opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri ve yatırım fonları dahil olmak üzere diğer birçok finansal araç türünü içerirler. Menkul kıymet örnekleri gündeme geldiği zaman aşağıdaki seçeneklerden söz edebiliriz;

  • Tahvil
  • İntifa senedi
  • Hazine bonoları
  • Gelir ortaklığı senetleri
  • Kar ve zarar ortaklığı belgeleri
  • Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin tahvil ve bonoları
En Popüler:  Beklenen En Yüksek Yıllık Kâr Büyümesine Sahip Şirketler

Menkul kıymetler halka açık veya özel olarak ihraç edilebilir. Halka açık menkul kıymetler borsalarda işlem görürken, özel menkul kıymetler doğrudan yatırımcılar tarafından veya yatırım fonları veya emeklilik fonları aracılığıyla tutulur. Bu aşamada menkul kıymetler borsasının yatırım konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Menkul Kıymetler Borsası

Menkul kıymetler borsası, müzayedeler gibi organize ticaret sistemleri aracılığıyla karşılıklı olarak kararlaştırılan fiyatlarla ticaret yapmak için hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçların alıcılarını ve satıcılarını bir araya getiren bir kamu kuruluşudur. Menkul kıymetler borsası yatırımcılara alternatif yatırım fırsatları sunmak konusunda başarılıdır.

Özetle menkul kıymetler piyasası, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerin alım satımı için merkezi olmayan bir piyasadır. Menkul kıymetler genel olarak borç senetleri ve hisse senedi menkul kıymetleri olarak sınıflandırılır. Borçlanma senetleri, bono ve senetleri içerir; ipotek; para birimi; ticari kabuller gibi kıymetli evraklar menkul kıymetler borsası açısında kritik değerlerdir.

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul kıymet, sahibine belli bir mülkiyet veya alacak hakkı sağlayan, finansal değeri olan araçlara verilen genel bir addır. Bu kıymetler, şirketlerin veya devletlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, yatırımcılara kazanç sağlamak veya diğer amaçlar doğrultusunda ihraç ettikleri finansal araçlardır. Menkul kıymetler, genellikle borsalarda alınıp satılabilirler ve yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunarlar.

Menkul kıymetler, farklı özelliklere sahip birçok çeşide sahiptir. Bir şirketin ortaklarına sahiplik hakkı tanıyan hisse senetleri, şirketin sahiplik yapısına göre farklı haklar sunabilir. Hisse senedi sahipleri, şirketin karından pay alabilirler ve oy hakkına sahip olabilirler. Şirketler veya devletler, borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için tahvil ihraç edebilirler. Tahvil sahipleri, belirli bir faiz oranıyla belirli aralıklarla faiz geliri elde ederler ve tahvilin vadesi sonunda yatırımlarını geri alırlar.

Devletler, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tahvilleri ve bonolar ihraç edebilirler. Bu menkul kıymetler, devletin kredi güvencesine dayanır ve genellikle düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilirler. Yatırım fonları veya emeklilik fonları gibi kuruluşlar, farklı varlıklara yatırım yapmak için fon payları ihraç edebilirler. Yatırımcılar, fon payları vasıtasıyla bu fonlara ortak olurlar.

Ayrıca instagram hesabımdan da takip etmek için linkim: instagram.com/enginerdebil

Engin Erdebil

Engin Erdebil

Finansal piyasalarda 12 yıldan fazla tecrübe ile sizde ailemize katılın. İstikrarlı kazanç stratejileri ile kazanmaya başlayın.

Bana Ulaşın