resesyon nedir

Resesyon Nedir?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde genel bir düşüş trendi olduğunu işaret eden bir durumdur. Resesyon; ülke genelinde işsizlik oranlarının artışı, üretim ve satışların azalması, büyüme hızının düşüşü gibi ekonomik göstergelerle tanımlanır. Resesyon genellikle bir ülkede yaşanan ekonomik krizlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir ülkede finansal piyasaların çökmesi bir ülkenin döviz kurunun ani bir şekilde düşmesi veya bir ülkenin içinde bulunduğu uluslararası ticaret savaşı gibi birçok olay resesyonun oluşumuna neden olabilir.

Resesyon, ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde bir durgunluk dönemi olmasına rağmen bazı ülkeler bu dönemleri daha az etkilenerek atlatabilirler. Ancak, resesyon dönemleri genellikle ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin uzun süre etkilenmesine neden olur. Resesyon dönemlerinde işsizlik oranları yükselir, üretim ve satışlar azalır ve büyüme hızı düşer. Bu durum ülkenin ekonomik büyümesinin yavaşlamasına ve hatta gerilemesine neden olabilmektedir.

Resesyon Ne Demek?

Resesyon, kelimesi “durgunluk” anlamına gelmektedir. Ekonomik açıdan bakıldığında resesyon bir ülkenin ekonomik büyüme hızının negatif yönde değiştiği ve ülkede genel olarak işlerin durgunlaştığı bir dönemdir. Resesyon sırasında ülkeyi negatif etkileyen birçok olay bulunmaktadır. Resesyon olmasıyla birlikte üretim azalır, işsizlik artar ve tüketicilerin harcama eğilimleri azalır. Bu durum genel olarak bir ülkenin ekonomik performansını olumsuz yönde etkiler ve toplumda bir düşüşe yol açmaktadır.

Resesyon Olursa Ne Olur?

Resesyon, ekonomik bir durgunluk veya düşüş dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemlerde ülkelerde veya dünya genelinde genel talep azalır ve işletmeler azalmış talep doğrultusunda üretimi azaltır veya durdurur. İşletmelerin üretimi azaltmasıyla veya durdurmasıyla birlikte işsizlik oranı artış gösterebilmektedir. İşletme içerisinde çalışacak kişiler üretim durunca ve azaltılınca çalışmalarına ihtiyaç kalmayacaktır veya daha az saat çalışacaklardır. Dolayısıyla işsizlik oranının artmasıyla birlikte ülkelerin büyümü hızı da büyük bir ölçüde yavaşlayacaktır.

Resesyonun etkileri ülkeye ve ekonomik duruma göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak resesyonun bazı yaygın etkileri bulunmaktadır. Resesyon olursa aşağıda olan unsurların birçoğu olacağı gözlemlenmiştir.

  1. İşsizlik Oranının Artışı: İşletmeler, azalmış talebi karşılamak için üretimi azaltır veya durdurur. Bu da işyerlerinin kapatılmasına veya çalışanların çalışma saatlerinin azaltılmasına yol açar. Dolayısıyla bu urum işsizlik oranının artışına ve ülkede yaşayan kişilerin ekonomik durumlarının bozulmasına yol açmaktadır.
  2. Büyüme Hızının Yavaşlaması: Resesyon, ülkelerin ekonomik büyümesini yavaşlatır ve hatta ülkelerin büyümesini durdurabilir. Bu da ülkedeki işletmelerin ve hükümetlerin bütçelerini büyük bir ölçüde etkileyebilir. Resesyon, ekonomik kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını engeller.
  3. Konut Piyasasında Düşüş: Resesyon sırasında işsizlik oranı artar ve işletmeler kapatılır. Bu da insanların gelirlerini etkileyebilir ve konut satın almalarını geciktirebilir. Resesyon, konut piyasasında düşüşe neden olmaktadır.
  4. Yeni Projelerin Yapılmaması: Resesyon sırasında işletmeler azalmış talebi karşılamak için üretimlerini azaltır ve işyerlerini kapatır. Bu da işletmelerin yatırımlarını azaltmasına neden olur ve yeni projelerin gerçekleştirilmesini büyük ölçüde geciktirir. Durum şu şekilde olunca ülkenin ekonomik büyümesine ve gelişimine katkı sağlayan yenilikler ve projeler gerçekleştirilemez.
  5. Kamu Borçlarının Artışı: Resesyon sırasında ülkelerin hükümetleri ekonomik durumun iyileştirilmesi için fon sağlamaya çalışır. Bu da kamu borçlarının artışına neden olur ve ülkelerin borç yükünü arttırır.
  6. Ticaret Savaşlarının ve Küresel Krizlerin Artışı: Resesyon, ülkeler arasında ticaret savaşlarına ve küresel ekonomik krizlere neden olabilir. Bu durum ülkelerin ekonomik durumunu daha da olumsuz etkileyebilir ve büyüme hızını yavaşlatır.
En Popüler:  OTOMATİV SEKTÖRÜNÜN SEVİLEN HİSSELERİ !

resesyon

Ekonomide Resesyon Nedir?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik aktivitesinin genel olarak düşüş gösterdiği ve büyüme hızının yavaşladığı dönemdir. Bu dönemlerde işsizlik oranları yükselir ve tüketiciler ve işletmeler harcama azaltmaya yönelirler. Resesyon, bir ülkenin ekonomik aktivitesinin yıllık büyüme oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre düştüğü üç üst üste çeyrek dönem için tanımlanmaktadır.

Resesyon, ekonomik aktivitenin yavaşlamasının yanı sıra mal ve hizmet üretiminde azalma, işsizlik artışı, enflasyon düşüşü ve ticaret dengesinde bozulma gibi bir dizi olumsuz etkiye de neden olmaktadır.

Resesyonlar genellikle finansal krizler, enerji fiyatlarındaki yükselişler veya dünya pazarlarındaki büyük değişiklikler gibi dış faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Ancak, resesyonlar aynı zamanda ülke içinde de yer alan yapısal sorunların bir sonucu olabileceği gibi ülkelerin ekonomik politikalarının yanlış uygulanması da resesyonlara neden olabilir.

Resesyon Ne Demektir?

Resesyon, ekonomik bir durgunluk olarak tanımlanabilir. Bu durgunluk, ülke ekonomisinin genel olarak düşüşe geçtiği ve işsizlik oranının artmaya başladığı bir dönemdir. Resesyon, bir ülkede farklı sektörlerde işyerlerinin kapatılması, işsizlik oranının yükselmesi ve bireylerin tasarruf eğilimine girdiği bir dönem olarak da nitelendirilebilir. Bu dönemde tüketiciler genellikle daha az harcama yaparlar ve ülke ekonomisinin büyümesi büyük ölçüde yavaşlamaktadır. Resesyon, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında ekonomik büyümenin yavaşlaması, işsizlik oranının artışı, enflasyonun yükselmesi, döviz kuru değişiklikleri ve ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlıkları sayılabilir.

Resesyon Olursa Dolar Ne Olur?

Ekonomik bir durgunluk olarak tanımlanan bir resesyon, bir ülkenin ekonomik aktivitesinin belirgin bir şekilde azalmasıdır. Bu azalma genellikle birkaç çeşit göstergeyle ölçülür ancak en yaygın olarak kullanılanı ülkelerin gayri safi milli hasılasıdır. Bir resesyon sırasında ülkelerin gayri safi milli hasılası üç üst üste ayında azalmaya devam ederse resesyon söz konusudur.

Dolar, resesyon sırasında ne olur? Bu sorunun cevabı, resesyonun hangi ülkede olduğuna ve hangi ülkelerin dolarının hangi paralarla takas edildiğine göre değişebilir. Ancak genel olarak bir resesyon sırasında dolar genellikle değer kazanır. Bu durum, doların güçlü bir para birimi olması nedeniyle olur. Dolar, dünya ülkelerinin çoğu tarafından kullanılan bir rezerv para birimidir ve birçok ülkenin mal ve hizmetlerini satın almak için kullandıkları ana para birimidir. Bu nedenle bir resesyon sırasında dünya ülkelerinin birçoğu dolar satın almayı tercih ederler ve bu da doların değerini artırır.

En Popüler:  Bilanço Nedir? Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak, bir resesyon sırasında dolar genellikle değer kazanır. Ancak bu durum her zaman geçerli değildir ve resesyonun hangi ülkede olduğuna ve hangi ülkelerin dolarının hangi paralarla takas edildiğine göre değişebilir. Bu nedenle doların resesyon sırasında nasıl etkileneceği konusunda tam bir güvensizlik vardır ve bu konuda yapılan tahminler yalnızca tahminden ibarettir. Resesyon sırasına doların ne olacağı konusuna net bir bilgi vermek maalesef ki mümkün değildir.

Resesyonda Neye Yatırım Yapılır?

Resesyonda yatırım yapılacak yatırım araçlarının seçimi kişinin risk toleransı, beklentileri ve finansal hedeflerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak resesyonda yatırım yapılacak en uygun yatırım araçları şu şekilde listelenebilir. Bu verilen bilgiler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.

  1. Gayrimenkul Yatırım Fonları: Gayrimenkul yatırım fonları, resesyon dönemlerinde genellikle güvenilir yatırım seçenekleridir çünkü gayrimenkul yatırım fonları genellikle değerini sürekli olarak korur ve dolayısıyla düşük riskli bir yatırım aracı olarak görülmektedir.
  2. Döviz: Döviz, resesyonda yatırım yapılacak en uygun yatırım araçlarından biridir. Döviz, ekonomik koşulların bozulması durumunda genellikle değer kazanır ve bu nedenle resesyonda dövize yatırım yapmak mantıklı olabilir.
  1. Özel Sermaye Fonları: Özel sermaye fonları, resesyon dönemlerinde yüksek kar potansiyeline sahip olabilir çünkü bu fonlar genellikle yeni ve hızlı büyüyen şirketleri destekler.

resesyon

Resesyonda Yatırımcı Ne Yapmalı?

Resesyon dönemlerinde paniklemek yerine sakin kalmak önemlidir. Piyasaların dalgalanacağı ve değer kayıplarının yaşanabileceği bir dönemde, duygusal kararlar vermek yerine soğukkanlılığınızı korumalısınız. Panik satışları veya ani alımlar yerine, uzun vadeli hedeflerinizi göz önünde bulundurmanız gerekir.

Çeşitlendirme, yatırım portföyünüzü farklı varlık sınıflarına ve sektörlere yayarak riski dağıtmanın bir yoludur. Resesyon döneminde bazı sektörler daha fazla etkilenebilirken, diğerleri daha dirençli olabilir. Portföyünüzü dengeli bir şekilde çeşitlendirmek, riski minimize etmenize yardımcı olabilir.

Resesyon dönemleri genellikle kısa vadeli dalgalanmaları içerebilir. Ancak sağlam temellere sahip olan şirketler ve varlıklar genellikle uzun vadede toparlanma eğilimi gösterir. Uzun vadeli hedeflerinizi göz ardı etmeden yatırımlarınıza devam etmelisiniz.

Bu dönemler aynı zamanda bazı fırsatlar sunabilir. Değerli varlıklar düşük fiyatlarla elde edilebilir. İyi araştırılmış ve sağlam temellere sahip şirketlerin hisse senetleri cazip hale gelebilir. Fırsatları değerlendirmek için sabırlı olun ve kararlarınızı iyi düşünerek vermelisiniz.

Resesyon dönemleri finansal belirsizliklerin arttığı dönemler olabilir. Acil durumlar için nakit rezervinizin yeterli olduğundan emin olmanız gerekir. Nakit pozisyonunuzu güçlendirmek, ani harcamalar veya yatırım fırsatlarını değerlendirmek için size esneklik sağlar.

Ayrıca instagram hesabımdan da takip etmek için linkim: instagram.com/enginerdebil

Engin Erdebil

Engin Erdebil

Finansal piyasalarda 12 yıldan fazla tecrübe ile sizde ailemize katılın. İstikrarlı kazanç stratejileri ile kazanmaya başlayın.

Bana Ulaşın